Hvordan skrive akademisk essay

19 Litteraturliste, helt til sist... Merk at du godt kan lage underavsnitt i litteraturlisten hvis du ønsker det, for eks: Et skille mellom primær- og sekundærkilder, og/eller Et skille mellom bøker, artikler, internettkilder, aviser osv. Hvis du først skiller mellom primære og sekundære kilder, er det viktig at de andre kommer inn under riktig hovedkategori. Det kan, for eksempel tenkes at du bruker kontemporære avisartikler som en primærkilde Tvi-tvi med oppgaveskrivingen! J 19 > EXFAC03 - EURA 07/10/2013

Hvordan skrive akademisk essay

hvordan skrive akademisk essay

Media:

hvordan skrive akademisk essayhvordan skrive akademisk essayhvordan skrive akademisk essayhvordan skrive akademisk essay